Tämä opas auttaa hankkimaan oikeanlaisen kierretapin!

kierretyokalut

Millaista kierretyökalua pitäisi käyttää?
Onko aikomuksenasi tehdä sisä- tai ulkoreikiä erilaisiin materiaaleihin, kuten koviin metalleihin ja pehmeämpiin muoveihin? Siinä tapauksessa on järkevää käyttää kierteitystyökaluja. Saattaa kuitenkin olla vaikea tietää, mitä työkalua pitäisi käyttää, sillä työkalut vaihtelevat sen mukaan, tehdäänkö sisä- vai ulkoreiät ja mitä lisävarusteita silloin tarvitaan.
Kierretappeja käytetään yleensä sisäreikien ja kierteitysjyrsimiä ulkoreikien tekemiseen. Mahdollisimman täydellisen reiän aikaansaamiseen vaikuttavia tekijöitä on reiän halkaisija.

Laske reiän halkaisija
Reiän tarvittavan halkaisijan laskemiseen käytetään kierteen halkaisijaa, ja kierteen nousu yksinkertaisesti poistetaan. Tässä vastaus siihen, millaista reiän halkaisijaa on käytettävä, jotta reiästä tulee halutun kokoinen. Kierteet ovat alimmillaan M2 ja maksimissaan M52. Myös kierretapin kierteen nousu on toisinaan huomattavan erilainen riippuen siitä, miten suuri ja leveä porattavan reiän halutaan olevan. Millimetri/0,4 on alhaisimmillaan nousun alueella, ja ylimmillään 5 mm.

Kierretappityyppejä
Kierretappeja on kolmea eri tyyppiä. Ne ovat:
Käsikierretappi
Konekierretappi
Synkronointitappi

Käsikierretapissa on suhteellisen suorat kierteet ja hyvä ohjattavuus pienempinopeuksisilla koneilla tai käsityökaluna.
Konekierretapissa sen sijaan sekoittuvat ohjaus ja epäkeskovapautus, mikä toimii sekä tavanomaisessa että synkronoidussa kierteityksessä.
Synkronointitapilla ei ole ohjausta, vain epäkeskovapautus. Tämä toimii silloin erinomaisesti kovilla ja hankalilla materiaaleilla.