Hvad gør jeg med slatterne?

Når I har været i gang med malerpenslerne, står I sikkert tilbage med nogle rester af maling – måske også terpentin, hvis I har brugt oliemaling. Hvad gør man med dem?

Ja, hvis der er nok til, at det giver mening at gemme resterne, så I senere kan bruge dem op, så skal bøtterne lukkes godt til, og så kan malingen holde sig længe. Dog er det vigtigt, at I ikke blander en rest plastmaling, som er fortyndet til brugskonsistens med vand, sammen med resterne i malerbøtten, for så kommer malingen så at sige ud af balance og kan rådne. Maling indeholder kun lige netop den mængde konserveringsmængde, der skal til, for at det kan holde sig, så kommer I fortyndet malingen tilbage i spanden, ødelægges malingens oprindelige blandingsforhold. SÅ kom kun rene, ublandede rester tilbage i bøtterne.

På genbrugspladsen med det meste

Står I tilbage med småslatter og rester at maling, der ikke kan bruges til noget, skal I en tur på genbrugspladsen med det. Vi har i Danmark et fortræffeligt system med genbrugspladser i alle kommuner, hvor folk kan komme af med det affald, der ikke tages med af dagrenovationen. Og genbrugspladserne tager også imod malingrester og rester af terpentin og andre kemiske stoffer og bringer det videre til Kommunekemi, hvor det destrueres på betryggende vis.

De allerfleste steder er betalingen for at bruge genbrugspladserne indeholdt i gebyret for renovation, så det er bare om at bruge genbrugspladserne og få afleveret sine malingrester på betryggende vis.

Allerbedst er det naturligvis, hvis I ikke får købt mere, end I har brug for, men det kan være svært at ramme lige den mængde, man skal bruge. Nogle gange kan det også være svært at forudsige, om en væg skal have en eller to gange, inden det dækker, så rester kan nok aldrig undgås helt.