Mal vådt i vådt

Når du går i gang med malepensel og rulle, så har du selvfølgelig en ambition om, at du skal levere et flot og nydeligt resultat, som du kan være stolt af. En af hemmelighederne ved at nå til et godt maleresultat er at male vådt i vådt. Det vil sige, at hvis du for eksempel maler en væg, så skal du hele tiden male, sådan at det nye stykke væg, du maler, lapper over til det du netop har malet, og som stadig er vådt. Så får du skabt en ensartet flade, som de fleste stræber efter.

Hold kun pause ved kanterne

Når du skal male vådt i vådt, betyder det også, at du faktisk kun skal holde pauser ude ved kanterne. Hvis du holder frokostpause, mens du er midt på en væg, risikerer du, at du ikke længere kan male vådt i vådt, og så er der fare for, at man kan se, hvor du har været stoppet.

Det er selvfølgelig ikke så stor en udfordring ved første overmaling som ved anden eller tredje, men under alle omstændigheder vil det være en god idé, hvis vagflader og loftflader males ud i én køre.

Vær to om arbejdet

Det kan også være en god idé, hvis I er to, der deles om malearbejdet. Så kan den ene ordne kanter og hjørner. Det sker typisk med pensel og en lille rulle, mens den anden tager sig af de store flader med en større malerulle. Så kommer der noget gang i sagerne, og samtidig får I mulighed for hele tiden at køre vådt i vådt, sådan at I får det smukkeste resultat ud af jeres anstrengelser.

Der er ikke noget smukkere end en nymalet væk, der er lykkes perfekt og helt uden overgange og ujævnheder. Når I følger rådet om at male vådt i vådt, er I godt på vej til at nå et sådan smukt resultat.