När du ska bygga nytt hus så är det viktigt med slutbesiktning. Såhär går det till.

bygga nytt hus

Bygga nytt hus är inte helt enkelt i sig. Men det är inte klart när det är färdigbyggt. Slutbesiktningen är en viktig del i att bygga nytt hus, det är här du har chans att påpeka fel och brister som behöver åtgärdas innan inflyt.

Slutbesiktning
Slutbesiktning är en genomgång av det nybyggda huset för att se så allt står rätt till och alla regler, krav, lagar och föreskrifter verkligen har följts och genomförts på ett korrekt sätt.

Besiktningsmannen
Besiktningsmannen är den person som utför slutbesiktningen. Besiktningsmannen ska vara helt oberoende från leverantören och köparen. En besiktningsman ska på egen han kunna avgöra om bygget är godkänt eller underkänt.   

Hur genomförs en slutbesiktning?
Vid en slutbesiktning får hela bygget en översyn, ända från grunden till nocken och skorstenen. Slutbesiktningen tittar också på om bygget följer det bygglov om att bygga nytt hus som kommunen utfärdat och godkänt.

Om det hittas brister vi slutbesiktningen, vad händer då?
Om besiktningsmannen hitta fel och brister i bygget förs det in i protokollet som upprättas. Vid allvarliga fel kommer bygget att underkännas. Då behöver felen och bristerna åtgärdas och en ny slutbesiktning måste genomföras. Vid lite mindre fel eller såna som inte är av någon större betydelse för att kunna bo i huset, så ska besiktningsmannen ändå godkänna huset. Även om huset blir godkänt ska de fel som är nertecknade i protokollet ändå åtgärdas inom rimlig tid. 

Vad händer efter slutbesiktningen?
Om besiktningsmannen har godkänt bygget och lämnat in protokollet så tar du som över som husägare och ansvarig för huset. 2-årsbesiktning
Även om det inte är obligatorisk så bör en 2-årsbesiktning göras. Särskild för dig som vill bygga nytt hus och anlita någon form av entreprenad. Hittas det några fel vid 2-årsbesiktning som är det entreprenörens skyldighet och ansvar att rätta till detta.