Aktiviteter

Aktiviteter i Laughuset 2019


GENERALFORSAMLING DEN 27. MARTS 2019

Af hensyn til møde traktementerne er tilmelding til Laugsmøderne nødvendig på:

Mail: malerfind@gmail.com eller jwregnskab@gmail.com

Vores hus

Køge Malerlaug købte i 1999 ejendommen Nørre Boulevard 31. Selskabet har tre lejere: Køge Malerlaug, Køge Lejerforening og Ældre Sagen.
Af praktiske årsager har Ældre sagen indrettet sig i stueetagen, medens Køge Malerlaug og Køge Lejerforening har indrettet sig på første sal.
Køge Malerlaug holder medlemsmøder om aftenen i det dejlige store mødelokale – som Ældre Sagen kan benytte i dagtimerne til deres aktiviteter.

Børnenes Malerdag

I forbindelse med Køge Festuge har Køge Malerlaug gennem flere år arrangeret Børnenes Malerdag,

hvor børn i alle aldre har haft mulighed for at afprøve deres kreative evner, med masser af maling og gåpå-mod.

 

Køge Malerlaug Galleri

En Rigtig Maler

En rigtig maler er naturligvis medlem af Danske Malermestre, fordi det forpligter at yde kvalitet.

Alle medlemmer af Danske Malermestre er derfor omfattet af Håndværkets Ankenævn og Danske Malermestres Garantiordning, der har til formål at sikre kunderne et håndværksmæssigt korrekt udført malerarbejde.

Lever malerarbejdet af en eller anden grund ikke op til Deres forventninger, har De adgang til at indbringe sagen for Håndværkets Ankenævn. Ankenævnet vil i første omgang give Danske Malermestre 4 uger til at løse sagen. Hvis ikke det lykkes, vil Ankenævnet tage stilling til sagen. Får De medhold i Deres klage, er vores medlem forpligtet til at efterkomme Ankenævnets afgørelse.

Hvis vort medlem mod forventning ikke retter sig efter Ankenævnets afgørelse, vil Danske Malermestres garantiordning sørge for at eventuelle mangler ved arbejdet udbedres uden omkostninger for Dem. Garantiordningen dækker dog kun op til 100.000 kr. i udbedringsomkostninger og kun hvis der klages over arbejdet, inden der er gået et år fra det er faktureret til Dem.

Vi er stolte af at kunne fortælle, at det er yderst sjældent, at der rejses garantisager over for medlemmer af Danske Malermestre.

Det dækker Garantiordningen

Klageberettigede og dermed dækket af garantiordningen er: 1.Private forbrugere, der som ejere får udført malerarbejde i egen bolig eller sommerhus. 2.Private forbrugere, der som lejere eller andelshavere får udført malerarbejde i egen bolig for egen regning.

I alle tilfælde er det en forudsætning for garantiordningens anvendelse, at aftalen om udførelse af malerarbejde er indgået direkte mellem de ovennævnte klageberettigede og medlemmet af Danske Malermestre.

Garantiordningen dækker mangler ved egentligt bygningsmalerarbejde og skiltemalerarbejde samt arbejde, der naturligt og sædvanligt hører herunder. Garantiordningen dækker dog ikke afrensning og maling af tage. Det er en forudsætning for garantiordningens anvendelse, at udgifter til udbedring ikke overstiger kr. 100.000,00 inkl. moms, og at der klages over arbejde, hvor faktura er udstedt mindre end et 1 år før klagen. Sager af større omfang henvises til civilretslig behandling.

Yderligere oplysninger

Nærmere oplysninger vedrørende Håndværkets Ankenævn og garantiordningen kan fås ved henvendelse på telefon:

Danske Malermestre: 32 63 03 70 Håndværkets Ankenævn: 70 20 25 37.

Share